Paven med ny bok

"Erindring og identitet" er tittelen på pave Johannes Paul IIs bok som ble presentert i Roma den 22. februar. Boken er resultatet av samtaler paven hadde med to polske filosofer og gamle venner - Joseph Tischner og Krystof Michalski - i Castelgandolfo i 1993. Samtalene ble tatt opp på lydbånd og senere redigert. Det er paven som taler, og han uttaler seg om det 20. århundres totalitære ideologier og deres idéhistoriske opphav. Det er en gjennomgang av europeisk historie fra opplysningstiden og fremover, og pavens ledemotiv er spørsmålet om godt og ondt.

Ved siden av kapitlene om godt og ondt er der også teologiske og filosofiske ekskurser om Guds menneskevorden, videre temaer er "frihet og ansvar", "fedrelandet", og "Europa". Avslutningsvis et eget kapittel - en samtale mellom paven og hans personlige sekretær, erkebiskop Stanislaw Dziwisz, om attentatet i 1981.

En påstand som forut for offentliggjøringen har skapt hisssig debatt, nemlig at paven skulle ha sammenlignet det store antall provoserte aborter og Holocaust, mangler grunnlag i boken. Paven setter ikke disse to på samme nivå, sier pavens pressetalsmann Joaquin Navarro-Valls, derimot analyserer han deres filosofiske røtter, og det som er pavens anliggende er at heller ikke demokratier er immune mot destruktive tendenser.

Men paven, som det dypt troende menneske han er, er optimist hva fremtiden angår: "Det onde eksisterer også for å vekke kjærligheten i oss, som er å gi seg selv... I denne kjærlighet, som har sitt opphav i Jesu Kristi hjerte, ligger håpet for verdens fremtid."

Boken er på ca 200 sider og blir utgitt på 11 språk. Det er Johannes Paul IIs 5. bok. I 1994 utga han "Over håpets terskel", i 1996 "Gave og mysterium", i 2003 en diktsamling "Romersk triptykon", og i 2004 "Kom, la oss gå bort herfra".

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste) (24. februar 2005)

av Webmaster publisert 25.02.2005, sist endret 25.02.2005 - 11:37