Endringer i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme

Sigurd Hareide Pedro Barrera

Sigurd Hareide slutter som medarbeider i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme 1. september 2005. Han har vært ansatt i 50% stilling siden 1. september 2004. Fra høsten 2006 er han ansatt som stipendiat i kirkehistorie ved Det teologiske Menighetsfakultet. I mellomtiden vil han fortsette i sin stilling som høgskolelektor i KRL ved Høgskolen i Bodø.

I den forbindelse er Pedro Barrera siden 25. juli engasjert som vikar i Informasjonstjenesten i 75% stilling. Pedro er 23 år gammel, kommer fra Haugesund og har chilensk bakgrunn. Han har nylig fullført sin utdannelse som Diplom Eksportmarkedsfører ved Norges Markedshøyskole. Deler av studiene har han tatt ved universiteter i Spania. Han har deltatt aktivt i kirkelige sammenhenger, blant annet som leder for Norges Unge Katolikker og som medlem av menighetsrådet i Haugesund.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. juli 2005)

av Webmaster publisert 28.07.2005, sist endret 28.07.2005 - 14:27