Kristine Dingstad tilbake til Informasjonstjenesten

 

Pedro Barrera Kristine Dingstad

 

 Se også:

Fra 1. februar 2006 er Kristine Dingstad tilbake igjen som medarbeider i Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme. Hun skal nå jobbe i full stilling igjen for bispedømmet, en stilling som vil være delt mellom Informasjonstjenesten og Broen. Hennes hovedoppgave i Informasjonstjenesten blir å være nettredaktør for bispedømmets hjemmesider (www.katolsk.no).

Pedro Barrera avslutter sitt engasjement i Informasjonstjenesten 1. mars. Han har vært ansatt som vikar siden 25. juli 2005.

Stian Erdal
Informasjonsleder, Oslo katolske bispedømme

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. januar 2006)

av Webmaster publisert 09.01.2006, sist endret 18.03.2011 - 11:37