Bønneuken for kristen enhet 2006

Bønneuken for kristen enhet og Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) markerer også i 2006 en felles bønneuke. Den er fastsatt til uken fra 22. til 28. januar 2006.

Du finner programmet og ytterligere informasjon på Norges Kristne Råds hjemmesider.

Melding fra Norges Kristne Råd / KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. januar 2006)

av Webmaster publisert 19.01.2006, sist endret 19.01.2006 - 10:40