Melding fra Paven i anledning kardinal Taofinu'us død

 Se også:

Denne meldingen ble sendt fra Vatikanet til erkebiskop Alapati Lui Mata'eliga av Samoa-Apia i anledning kardinal Taofinu'us død.

"Etter å ha mottatt den triste meldingen om kardinal Pio Taofinu'us død, ønsker jeg å medgi min hjerteligste kondolanse til deg og hele presteskapet, samt troende og legfolk i erkebispedømmet Samoa-Apia, og til maristenes kommunitet. Jeg vil også uttrykke min medlidenhet for de lokale styresmaktene og det folk for hvem den avdøde kardinalen var et trosforbilde for. I denne sørgetid vil jeg sammen med dere, og med hjelp fra Den Hellige Jomfru Maria, be for at Gud vår barmhjertige far gir ham belønning for sitt arbeid, og lar hans sjel ta del i de himmelske gleder og fred. Jeg lyser den apostoliske velsignelse over alle dem som er samlet for å ta del i begravelsesmessen som et tegn på trøst og styrke i troen på vår Herre."

VIS - Vatican Information Service / KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. januar 2006)

av Webmaster publisert 24.01.2006, sist endret 24.01.2006 - 17:06