Paven priser det konsekrerte livs eksempel

-Et tydelig tegn på Guds rikes nærvær

På ordenslivets dag, den 2. februar, uttalte pave Benedict XVI at den største tjeneste ordensmennesker i dag gjør, er å vise for verden et liv som er helt overgitt Gud.

Feiringen av ordenslivets dag, som faller på dagen for Herrens Fremstilling i Tempelet, var for paven "en god anledning til å prise Gud og til å takke Ham for den uvurderlige gaven som det konsekrerte liv representerer i alle dets former."

I sin preken under kveldsmessen i Peterskirken sa Den Hellige Far at ordenslivets dag også er en anledning til å overfor hele Guds folk fremme kunnskap om og aktelse for de som lever konsekrerte liv.

"På samme måte som Jesu liv, i sin lydighet og dedikasjon til Faderen, er et levende eksempel på 'Gud med oss', på samme måte er ordensmenneskenes forpliktelse overfor for Gud og mennesker et tydelig tegn på Guds rikes nærvær i verden i dag", la paven til.

"Deres livsform manifisterer på en sterk måte den hele og fulle tilhørigheten til den éne Herre", la han til.

"Deres fulle overgivelse i Kristi hender og til Hans Kirke er en sterk og klar forkynnelse av Guds nærvær, i et språk som også er forståelig inn i vår tid."

Messen i Peterskirken begynte med lysliturgien, der vokslys ble tent og velsignet - etterfulgt av en prosesjon.

I hele verden er det i følge Den Hellige Stols statistikk i dag 1.045.364 ordensfolk - deriblant 137.409 ordensprester, 524 permanente diakoner, 54.620 brødre med evige løfter, 776.269 søstre med evige løfter, 47.626 kontemplative nonner og 28.916 medlemmer av sekulærinstitutter.

ZEN - Zenit (3. februar 2006)

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. februar 2006)

av Webmaster publisert 03.02.2006, sist endret 03.02.2006 - 14:33