26 katolske misjonærer myrdet i 2005

I år 2005 ble 26 katolske misjonærer drept. Selv om mange av disse ble drept i ransforsøk, døde hver og en av dem fordi de forkynte evangeliet og tjente fattige og voldsofre, melder Fides, nyhetsbyrået til Kongregasjonen for Troens utbredelse.

I følge Fides er det blant de 26 myrdede én biskop, 20 prester, to religiøse brødre, to nonner og en lekmisjonær.

I listen over de 26 misjonærene inkluderte Fides en prest som ble drept i Russland, og en i Belgia. Selv om disse to ikke arbeidet i misjonsterritorier, ble belgieren f. Robert De Leener inkludert på grunn av hans arbeid med innvandrere, og den slovakiske f. Jan Hermanovski grunnet sitt arbeid med hjemløse i Russland.

"Listen inkluderer ikke bare misjonærer i ordets strenge betydning, men alt kirkepersonell som ble drept på en voldsom måte eller som ofret sine liv mens de var klar over risikoen de utsatte seg for ved ikke å forlate sine forpliktelser", opplyste byrået.

Fides / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (3. februar 2006)

av Webmaster publisert 03.02.2006, sist endret 03.02.2006 - 17:43