Ytringsfriheten medfører ingen rett til å krenke religiøse følelser, men man reagerer ikke med vold

Ytringsfriheten medfører ingen rett til å krenke religiøse følelser, men man reagerer ikke med vold, uttalte Vatikanet den 4. februar.

Mange har bedt om å få vite hva Den Hellige Stol mener om den seneste tids publisering av bilder som krenker enkeltes eller hele fellesskaps religiøse følelser, sa Den Hellige Stols pressetalsmann Joaquin Navarro Valls lørdag.

Han sammenfattet derfor Vatikanets innstilling i tre punkter:

  1. Ytringsfriheten omfattes av Menneskerettighetserklæringen, men innebærer ingen rett til å krenke troende menneskers religiøse følelser. Dette prinsipp gjelder naturligvis alle religioner.
  2. Samlivet mellom mennesker forutsetter en atmosfære av gjensidig respekt som fremmer fred mellom mennesker for folk. Visse former for overdrevet kritikk av, eller spøk med, andre vitner om sviktende menneskelighet, og kan i visse tilfeller utgjøre en uakseptabel provokasjon. Historien lærer oss at det ikke er slik man heler sårene i folkenes liv.
  3. Men man kan ikke stille de offentlige institusjonene i et land til ansvar for en krenkelse som et menneske eller en publikasjon har gjort seg skyldig i. Derimot kan landets myndigheter inngripe i pakt med landets lovgivning. Derfor er voldelige protestaksjoner like forkastelige. Når man reagerer på en krenkelse kan man ikke svike den sanne ånd i enhver religion. Virkelig eller verbal intoleranse er alltid en alvorlig trussel mot freden, uansett hvem den kommer fra og uansett om den er en aksjon eller en reaksjon, sier Vatikanet.

Vatikanradioen/KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. februar 2006)

av Webmaster publisert 06.02.2006, sist endret 06.02.2006 - 10:32