Paven utroper full avlat på den 14. Verdensdagen for syke

Dagen dedisert til mentalt syke

Pave Bendikt XVI utroper for de troende muligheten for full avlat på Verdensdagen for syke, 11. februar, festen for Vår Frue av Lourdes.

Avlaten ble annonsert i et dekret publisert på latin den 3. februar, signert av kardinal James Stafford, Vatikanets storpønitentiar. Årets hovedfeiring av dagen finner sted i St. Francis Xavier-katedralen i Adelaide, Australia.

I pavens budskap til Verdensdagen for syke angis det at dagen i år er spesielt dedisert til mentalt syke.

Dokumentet innvilger avlat til døpte personer som "i henhold til de foreskrevne betingelser (botens sakrament, eukaristisk kommunion og bønn etter pavens bønneintensjoner), med sjelen fullt renset fra all hang til synd, som hengivent deltar fredag den 11. februar i katedralen i Adelaide eller ethvert annet sted bestemt av Kirkens autoriteter i en høytidelig seremoni feiret for å be Gud for intensjonene til Verdensdagen for de syke."

Omsorgsgivere

Individer som ikke kan delta i feiringen fordi de har omsorgen for syke, "spesielt for de som har en mental sykdom som krever stor tålmodighet, flittighet og omsorg, og som derfor ikke kan delta i seremonien tidligere beskrevet, vil kunne få samme avlat dersom de på denne dagen gir minst en time med karitativ assistanse til de syke, som om de ga den til Herren Kristus selv (jfr. Mat 25,40)."

Til sist kan også avlaten oppnås av dem som på grunn av sykdom, høy alder eller annen grunn av samme karakter ikke kan delta i seremonien, så lenge de "åndelig forener seg med feiringens intensjoner, ber hengivent for alle syke og ofrer til Gud, gjennom Jomfru Maria, 'de sykes helse', deres fysiske og åndelige lidelser."

Videre gir dekretet en spesiell avlat "til alle troende, fra 9.-11. februar, hver gang de med et botferdig hjerte ber hengivne bønner til den nådige Gud om hjelp for de syke."

Benedikt XVI utropte også full avlat i forbindelse med Verdensungdomsdagen 21. august 2005 og ved 40-årsjubileet for avslutningen av Det annet Vatikankonsil den 8. desember samme år.

ZEN - Zenit (6. februar 2006)

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. februar 2006)

av Webmaster publisert 06.02.2006, sist endret 06.02.2006 - 14:03