Jesuittenes ordensgeneral går av i 2008

p. Peter-Hans Kolvenbach

Jesuittenes ordensgeneral, nederlenderen Peter-Hans Kolvenbach, har informert ordenens medlemmer om at han går av i 2008, i forbindelse med at han da fyller 80 år. Den 2. februar skrev p. Kolvenbach et brev til sin orden der han kunngjør at det den 5. januar 2008 skal avholdes generalforsamling for å velge hans etterfølger, i følge Catholic News Service.

P. Kolvenbach ble valgt i 1983. Han skriver i brevet at han ba om pave Benedikt XVIs samtykke før han fattet sin beslutning.

Hver og en av de 91 jesuittprovinsene skal holde en provinsialforsamling i mars 2007 for å forberede møtet i Roma.

Jesuittenes ordensgeneral velges på livstid, men kan selv velge å tre av.

Det er i dag ca. 21.000 jesuitter i verden. I motsetning til andre ordener sammenkalles de til generalforsamling kun for å velge ny ordensgeneral eller for å diskutere spørsmål som ikke kan løses på annet vis. Den forrige generalforsamlingen ble avholdt i 1995, og da hadde det ikke vært avholdt siden 1983, da p. Kolvenbach ble valgt.

Vatikanradioen/KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. februar 2006)

av Webmaster publisert 06.02.2006, sist endret 06.02.2006 - 15:05