Synoderådet arbeider med utkast

Rådet for generalsekretæriatet for bispesynoden om Eukaristien møttes nylig for å arbeide med et utkast til et postsynodalt dokument, for å assistere pave Benedikt XVI i forfatningen av dokumentet.

Utkastet vil inneholde 50 forslag fremmet av deltagerne i synoden, som ble avholdt i oktober 2005.

Rådet, som består av 12 medlemmer valgt av synoden og av tre andre utnevnt av paven, møttes 30.-31. januar for å strukturere forslagene, rapporterte Vatikanes pressekontor den 6. februar.

Erkebiskop Nikola Eterovic, generalsekretær for bispesynoden, minnet rådet om at de arbeider i samarbeid med Den Hellige Far, som "offisielt annonserte at frukten av hele den synodale prosessen vil bli samlet og utdypet i et pavelig dokument."

Rådet planlegger nytt møte 1.-2. juni.

ZEN - Zenit (7. februar 2006)

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. februar 2006)

av Webmaster publisert 07.02.2006, sist endret 07.02.2006 - 15:28