Den amerikanske bispekonferanse signaliserer støtte til irakisk patriark

Presidenten i den amerikanske bispekonferansen har uttrykt bekymring for de nylige angrepene på kristne kirker i Bagdad og Kirkuk og bombingen nær Vatikanets nuntiatur i Irak.

"Vi er meget bedrøvet over at uskyldige mennesker døde og ble såret i disse avskyelige handlingene den 29. januar", sa biskop William Skylstad i et brev til patriarken for kaldéerne, Emmanuel III Delly.

"Vi vil forvisse dere om vår solidaritet med Kirken i Irak i denne vanskelige tid," skrev Skylstad i et brev datert den 2. februar. "Våre bønner er med de avdøde, de overlevende og deres familier."

"Vi fordømmer alle voldelige angrep på uskyldige mennesker i Irak, uansett hvilken religiøs eller politisk identitet ofrene måtte ha," slo biskop Skylstad fast. "Det er særlig klanderverdig når terrorister angriper religiøse fellesskap under bønn eller religiøse handlinger."

ZEN - Zenit (7. februar 2006)

av Webmaster publisert 07.02.2006, sist endret 07.02.2006 - 19:44