15 år med Tro og Lys i Norge

Lørdag den 4. februar feiret det norske grenen av Tro og Lys sin 15- årsdag. Tro og Lys er en internasjonal, kristen organisasjon som arbeider for å gi utviklingshemmede og deres familier en plass i kirken og i samfunnet. Organisasjonen ble startet i 1971 av kanadieren og filosofiprofessoren Jean Vanier og den franske spesialpedagogen Marie-Hélène Mathieu - begge katolikker. Både lutherske og katolske prester/diakoner er tilknyttet bevegelsen i Norge.

15-årsfesten ble feiret i Ås Arbeidskirke i Akershus. Ca. 100 personer deltok fra de ulike Tro og Lys-gruppene. Lederen for Tro og Lys i Norge, Britt Dahl, presenterte på en levende måte hvordan bevegelsen har vokst fram i Norge. Historien var skrevet av Aslaug Espe - om brevet som hun mottok fra Jean Vanier våren 1990 og som førte til oppstart av den første gruppen i desember 1990.

Feiringen besto for øvrig av mye underholdning, taler, sang og festmåltid. I talene fortalte mange om hva Tro og Lys betyr for dem som foreldre, venner eller utviklingshemmede.

En liten gruppe fra Nordstrand, som i disse dager starter en gruppe i sin menighet, deltok. Dette blir den 6. Tro og Lys-gruppen i Norge. Ellers finnes grupper i Follo, Lambertseter (Oslo), Åmot i Buskerud, Lillesand og Flekkefjord.

Åsmund Bjørnstad hadde laget jubileumssang som også med enkle ord sammenfattet historien.

Festen ble avsluttet med en økumenisk gudstjeneste ledet av diakon Britt Dahl (DNK).

Feiringen var preget av glede og takknemlighet over å få lov til å tilhøre et fellesskap der alle blir sett og har sin plass.

Melding fra Tro og Lys / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. februar 2006)

av Webmaster publisert 08.02.2006, sist endret 08.02.2006 - 12:29