"Minikatekismen" i engelsk oversettelse utgis 31. mars

 Se også:

Den 28. juni i fjor presenterte pave Benedikt XVI en sammenfatning av Den katolske kirkes katekisme. I forbindelse med lanseringen av "minikatekismen", forklarte paven at Kirken etter utgivelsen av den såkalte "verdenskatekismen" (1992) har følt behov for "en kort, konsis katekisme som inneholder alt og dog bare de vesentlige og grunnleggende elementer i katolsk tros- og morallære."

Oversettelsesarbeidet til en engelsk utgave av "minikatekismen", som består av 598 spørsmål og svar, har tatt tid. Den amerikanske bispekonferanse kan imidlertid nå opplyse at "Compendium of the Catechism of the Catholic Church" utgis den 31. mars. Den 200 siders syntesen av 1992-katekismen utgis av USCCB Publishing, bispekonferansens eget forlag. Først ut er en "paperback"-utgave, men bispekonferansen oppgir at en "hardcover"-versjon følger like etter.

ZEN - Zenit (10. februar 2006)

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. februar 2006)

av Webmaster publisert 10.02.2006, sist endret 10.02.2006 - 21:32