Menighetene i OKB innkalles til obligatorisk kurs i det nye fellesregisteret

INNKALLING TIL OBLIGATORISK KURS FREDAG 24. FEBRUAR OG/ELLER LØRDAG 25. FEBRUAR

Kjære menighet,

OKB har fått frist fra Staten for innrapportering av sitt medlemstall til 20. mars (utsatt frist, den opprinnelige fristen var 1. mars). Medlemstallet er grunnlag for utregning av offentlig støtte, både statsstøtten til bispedømmet og kommunestøtten til menighetene. Det haster dermed med å få registeret så oppdatert som mulig.

Overgangen til nytt fellesregister (OrgSys) for menighetene og bispedømmet forutsetter en del teknisk opplæring av dem som skal bruke det. Jeg innkaller derfor menighetene til et obligatorisk opplæringsseminar. Feil bruk av registeret vil medføre betydelige økonomiske tap både for bispedømme og menighet, det er derfor deltagelse må være obligatorisk.

Jeg beklager at dette varselet blir sendt ut så sent. Det har vært en del problemer knyttet til planleggingen av kurset. Vi regner likevel med at de aller fleste vil klare å komme.

Seminaret blir holdt to ganger på to datoer, fredag 24 og lørdag 25. februar, slik at det skal være mulig å finne en dag som passer. Jeg ønsker at menigheten stiller både med den praktisk ansvarlige for driften av menighetsregisteret og med en geistlig. Disse trenger ikke å delta på samme dag. En dyktig legperson er viktig uansett, de menigheter der det er presten alene som fører registeret bør se seg om etter en stabil (fastboende) ressursperson som blir innsatt i dette. Det er mulig for menigheten å sende mer enn to personer. Men ta kontakt først om dette ønskes.

Begge dager vil seminaret bestå av tre deler:

  1. Teknisk opplæring i bruk av OrgSys
  2. opplæring i hvilke opplysninger som skal registreres, og
  3. viktige tips om hvordan man går frem for å innhente manglende opplysninger og finne uregistrerte katolikker

For del (3) er det nødvendig at dere tar med visse kirkebøker, slik at de opplæringsoppgaver dere får blir til direkte praktisk hjelp og berikelse for egen menighet. Se nedenfor hvilke bøker det gjelder.

Opplæringen vil være praktisk rettet og omfatte reelle oppgaver slik at allerede det arbeidet som blir gjort på selve seminaret, vil være nyttig.


Sted: BI, Nydalen, Oslo

Tid: Fredag 24. februar 14-20 eller lørdag 25. februar 12-18.

Ved påmelding, oppgi dag + om dere ønsker å være med på felles bussreise fra Akersveien (med offentlig transport).

Pris: 200,- Middag kommer i tillegg.

Ta med: 1) Menighetens dåpsbok (trenger ikke være den nyeste) og 2) ett eller flere av følgende (avhengig av hva som er mest praktisk for menigheten): konvertittbok, skjemaer fylt ut i forbindelse med konversjon, kirkelig ekteskapsbok, ekteskapsdokumentasjon, dåpsdokumentasjon (skjemaer man fyller ut forut for dåp), fødselsmeldinger (fra det offentlige), den statlige menighetsprotokoll.

I alle disse kirkebøker og dokumentsamlinger vil det vanligvis være enkelt å finne personer som er falt ut av kirkens medlemsregister, personer som kan nyregistreres.

Påmeldinger sendes innen 20. februar til OKB ved Pedro Barrera, Akersveien 5, 0177 Oslo eller på mail Pedro(dot)Barrera(at)katolsk(dot)no (tlf. 23 21 95 10, mobil 913 69 097). Praktiske spørsmål kan også rettes til ham.

(Spørsmål som dreier seg om selve databaseprogrammet, kan rettes til Chris Nyborg: mail Chris(dot)Nyborg(at)katolsk(dot)no, telefon kontor 23 21 95 12, mobil 916 11 093).

Detaljert dagsprogram, faktura samt praktisk informasjon (bl.a. om hvordan man kommer seg til BI) vil bli sent ut etter at man har meldt seg på.

Kurset holdes i samarbeid med Pastoralrådet i bispedømmet.

Vennlig hilsen
Bernt Eidsvig Can. Reg.
biskop

Medling fra Oslo katolske bispedømme (15. februar 2006)

av Webmaster publisert 15.02.2006, sist endret 15.02.2006 - 17:40