Invitasjon til Fredskveld i St. Hallvard kirke

Legfransiskanerne arrangerer sin årlige Fredskveld fredag den 3. mars i St. Hallvard kirke. Fredskvelden ble første gang arrangert etter den irakiske invasjonen av Kuwait i 1991. I år arrangeres kvelden sammen med ungdomslaget i St. Hallvard, San Damiano.

EN KVELD I BØNN FOR FRED

PROGRAM

18.00 Messe og Korsvei

18.45 Pause med enkel servering

19.30 Foredrag: Ole Martin Holte snakker om Frans av Assisi og fred

20.00 Vi synger

20.15 Stillhet

20.30 Fri Bønn

20.45 Avslutning i kirken med musikk og velsignelse

Man deltar på de delene av programmet man har anledning til.

Velkommen!

Hilsen San Damiano ungdomslag og Legfransiskanerne i St.Hallvard kirke

Melding fra Legfransiskanerne i Oslo / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. februar 2006)

av Webmaster publisert 15.02.2006, sist endret 15.02.2006 - 20:54