Moskvas generalvikar om utfordringer for Kirken i Russland

Krisen i antall kall i Russland er ikke i seminarene, men i familien, sier generalvikaren i erkebispedømmet Moskva. Msgr. Andrzej Steckiewicz kommenterte dette under et nylig besøk til veldedighetsorganisasjonen "Church in Need".

"Der det ikke er familie, er det ingen kall," kommenterte han til den hovedsaklig tyske gruppen.

"I dag er det kun ca. 200 katolske prester i Russland og ca. like mange ordenssøstre," fortalte generalvikaren, "og fremdeles er det veldig få russere blant de katolske prestene."

Han la imidlertid til: "Ca. 50 unge menn fra hele landet forbereder seg nå til prestegjerningen ved seminaret i St. Petersburg."

Msgr. Steckiewicz fortalte organisasjonen at Den katolske kirke i Russland nå vil prioritere utgivelse av religiøs litteratur og økonomisk hjelp til bygging av kirker.

"Den katolske kirke retter i 2006 et spesielt fokus på Bibelen," sa han. "Vi planlegger å oganisere utstillinger, konferanser og Bibel-workshops i alle våre bispedømmer. Vi ønsker også å distribuere kopier av Den Hellige Skrift til så mange katolske husstander som mulig."

"Et annet problem er at mange av våre troende ikke får anledning til å be sammen, fordi vi har få kirker og kapeller," fortalte han. "Vi er svært takknemlige for all den hjelp vi kan motta til dette formål".

Organisasjonen "Aid to the Church in Need" finansierer årlig mer enn 8000 prosjekter over hele verden.

ZEN - Zenit (16. februar 2006)

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. februar 2006)

av Webmaster publisert 16.02.2006, sist endret 16.02.2006 - 13:00