Fordelaktig dom vedrørende krusifiks i klasserom

 Se også:

En italiensk domstol har avvist et søksmål som tok sikte på å få fjernet krusifikser fra klasserommene på offentlige skoler.

I kjennelsen står det at krusifikset er et symbol på "prinsipper som har lagt grunnlag for og inspirert vår grunnlov." Dommerne mener at krusifikset derfor er av pedagogisk verdi for italienske skoleelever.

Dette er andre gangen en høyere italiensk domstol har dømt til fordel for å kunne henge opp krusifiks i offentlige bygg. I 2004 falt en lignende dom, men den gang ga ikke domstolen noen begrunnelse for sin beslutning.

CWN - Catholic World News (16. februar 2006)

av Webmaster publisert 16.02.2006, sist endret 16.02.2006 - 14:53