Nye bestemmelser vedrørende skriftemålstilgjengelighet og sakramental tilbedelse i OKBs sognekirker

I meddelsblad nr. 1-2006 fra Oslo katolske bispedømme, et internt meddelsblad som fra år 2006 jevnlig sendes til bispedømmets prester, menigheter og ordenshus, kunngjøres blant annet de følgende bestemmelser gjort av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.:

"I alle sognekirker skal det holdes sakramental tilbedelse med velsignelse minst én gang i uken. Tilbedelsen bør ha en varighet på minst en halvtime."

"I alle sognekirker skal det være minst en halvtime med skriftemåltilgjengelighet i uken. Den skal være offentlig kjent og gi de troende mulighet til å skrifte anonymt uten å behøve å melde fra at de vil komme og skrifte."

Melding fra Oslo katolske bispedømme / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. februar 2006)

av Webmaster publisert 17.02.2006, sist endret 17.02.2006 - 11:34