Antall katolikker har steget med 1,1 prosent

Antall katolikker i verden har steget med 1,1 prosent til 1,098 milliarder mennesker. Det kommer frem av "Annuario Pontificio 2006" - Kirkens årbok. Annuario inneholder navnene på alle verdens biskoper, Vatikanets diplomatiske korps, lederne for de største ordener og kongregasjoner, katolske kollegier og universiteter og lignende informasjon. Det første eksemplaret av 2006-utgaven ble overrakt paven lørdag.

Antall prester steg til 405.891. Mens Afrika og Asia har hatt en økning på henholdsvis 1422 og 840 prester, har man i Europa sett en nedgang på 1876. I Amerika og Oseania er antall prester omtrent uendret.

I 2004 var det 32.324 permantente diakoner i tjeneste, 2,5 prosent flere enn året før. Knapt halvparten av verdens diakoner (47,3 prosent) er i tjeneste i Nord-Amerika, en knapp tredel (32,3 prosent) i Europa.

Når det gjelder antall prestekandidater, angir Vatikanets globale statistikk 113.044. Mens Afrika og Asia viser en "oppmuntrende vitalitet når det gjelder kall", viser Europa en mer sørgelig trend, meddeler Vatikanet.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste) (19. februar 2006)

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. februar 2006)

av Webmaster publisert 19.02.2006, sist endret 19.02.2006 - 13:12