Paven møtte bispedømmet Romas permanente diakoner

I tillegg til den materielle fattigdom, finnes det i dag en ny form for åndelig fattigdom hos mennesker som ikke har en sannhet å bygge sine liv på. Dette sa pave Benedikt XVI lørdag den 18. februar til de permanente diakonene i bispedømme Roma, i forbindelse med deres feiring av at det er 25 år siden det permanente diakonatet ble gjeninnført i bispedømmet - etter at diakonatet i flere hundre år kun var en etappe på vei til presevigselen. Helt siden apostlenes tid har diakonenes oppdrag vært å hjelpe de fattige.

-Kirken i Roma har en lang tradisjon for å tjene byens fattige, sa paven til de romerske diakonene.

-De siste årene har det dukket opp nye former for fattigdom. Mange mennesker har nemlig mistet meningen med livet og har ingen sannhet å bygge sin tilværelse på. Mange unge lengter etter å få treffe mennesker som kan lytte til dem og gi dem råd i livets vanskeligheter. Ved siden av den materielle fattigdom, finner vi i dag også en åndelig og kulturell fattigdom.

Benedikt XVI pekte på den mest berømte av alle Romas diakoner, 200-tallsmartyren Laurentius, og minnet diakonene på at mange av Romas fattige i dag er innvandrere fra ikke-europeiske land.

-Dere som hører til Kirken i Roma, er arvtagere til en lang tradisjon som går tilbake til diakonen Laurentius. Mange fattige kommer fra land langt borte fra Italia og banker på menighetenes dører for å be om hjelp til å komme seg gjennom noe vanskelig, sa paven.

Radio Vaticana / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. februar 2006)

av Webmaster publisert 19.02.2006, sist endret 19.02.2006 - 15:52