Pavelig kondolansetelegram til kirkelige og sivile autoriteter i Nigeria

 Se også:

Kardinalstatssekretær Angelo Sodano sendte i dag et kondolansetelegram til kirkelige og sivile autoriteter i Nigeria, i pave Benedikt XVIs navn. Telegrammet skrives etter de voldsomme protestene mot karikatur-tegningene av profeten Muhammed, som har ført til angrep på kristne og på kirker og gudshus nord i landet - med den følge av mange har mistet livet. Blant de døde er tre barn og en katolsk prest.

Det pavelige kondolansebrevet lyder som følger:

I dyp sorg over de tragiske konsekvenser de nylige voldelige protester i det nordlige Nigeria har fått, forsikrer Hans Hellighet pave Benedikt XVI alle berørte om hans nærhet i bønn, og han overgir den avdøde p. Michael Gajere og alle de døde til Den Allemktiges kjærlige nåde. Over de sørgende familier, påkaller Den Hellige Far guddommelig velsignelse med styrke og trøst. Likeså ber han for alle som er involvert i å fremme sikkerhet, og han oppmuntrer dem i oppgaven med å sikre fred og opprettholde de lover og regler som alle mennesker av god vilje lengter etter.

Kardinalstatssekretær Angelo Sodano

VIS - Vatican Information Service (21. februar 2006)

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. februar 2006)

av Webmaster publisert 21.02.2006, sist endret 21.02.2006 - 17:07