Kirken avventende til undersøkelse av mulige relikvier av Jeanne d'Arc

Den hellige Jeanne d'Arc (1412-1431)

Bertrand Vincent, talsmann for erkebiskopen av Tour, sier Kirken stiller seg avventende til en varslet undersøkelse av noe som kan være levninger etter den hellige Jeanne d'Arc. Philippe Charlier, professor i patologi ved Raymond Poincare Hospital utenfor Paris, har sagt han vil undersøke likrester som angivelig er funnet ved retterstedet i Rouen, der Jeanne d'Arc ble brent på bålet. "Alt vi har er noen fragmenter av et menneskelig ribben og noe tøy, men den nøyaktige opprinnelse til dette er usikker og ukjent. Selv om det blir bekreftet at funnet stammer fra en ung kvinne som ble brent til døde i den aktuelle periode, bekrefter ikke det at dette er rester etter Jeanne d'Arc. Kirken vil derfor utvise maksimal forsiktighet og tilbakeholdenhet," sier Bertrand Vincent.

Den hellige Jeanne d'Arc ble henrettet i 1431, 19 år gammel.

Catholic News Service / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. februar 2006)

av Webmaster publisert 22.02.2006, sist endret 22.02.2006 - 10:40