Tverreligiøst manifest om ekteskapet

Stockholms katolske biskop, Anders Arborelius, er blant underskriverne i det tverreligiøse oppropet "Bevar ekteskapet mellom mann og kvinne", som ble offentliggjort i Sverige 22. februar. "Vi krever at begrepet ekteskap reserveres til forholdet mellom en mann og en kvinne, og at ethvert forslag om å kalle kjønnsnøytrale relasjoner for ekteskap avvises av Sveriges Riksdag og regjering," heter det bl.a. i manifestet.

Initiativtakere til manifestet er biskop Arborelius og pinsebevegelsens frontfigur Sten-Gunnar Hedin, som tidligere samarbeidet om "Jesus-manifestet" som vakte stor oppmerksomhet. Denne gang har de også fått med seg ledere for mange trossamfunn og religioner, samt en rekke svenske kjendiser til en bred, felles mønstring til støtte for det tradisjonelle ekteskap. Blant dem som har undertegnet oppropet, er en rekke fremstående kristne ledere fra Svenske kyrkan, misjonsorganisasjonene og pinsevennene, Den ortodokse kirke, og lederne for "Judiska församlingen" og "Svenska Islamska Samfundet".

Manifestet henviser både til FNs menneskerettighetserklæring og Barnekonvensjonen i sitt forsvar for ekteskapet mellom mann og kvinne. Spesielt hensynet til barna vektlegges. "Til alle tider er den livgivende foreningen av mann og kvinne blitt betraktet som samfunnets urcelle .... Lenge før nasjonalstaten oppsto, fantes ekteskapet mellom mann og kvinne som en stabiliserende og beskyttende faktor bl.a. for barnets beste," skriver kirkelederne. De mener det kjønnsnøytrale ekteskap ikke kan kobles naturlig til barn og barns rettigheter.

"Å bevare ekteskapet som en relasjon mellom en mann og en kvinne handler ikke om å diskriminere noen. Registrert partnerskap finnes allerede for enkjønnede relasjoner, og gir samme juridiske og økonomiske trygghet som et ekteskap. Om ekteskapsbegrepet utvides til å omfatte to menn eller to kvinner, åpnes derimot dørene for at også andre samlivsformer, som ikke er alment aksepterte, skal defineres som ekteskap, skriver kirkelederne.

Radio Vaticana (27. februar 2006)

av Webmaster publisert 27.02.2006, sist endret 27.02.2006 - 12:39