Biskop mot menneskekloning

Den spanske biskopen Juan Antonio Reig Pla av Cartagena raser mot et nytt lovforslag som vil åpne for forskning på stamceller fra mennesker.

Den spanske senatet har ennå ikke stemt over lovforslaget, og spanske kirkeledere advarer mot en lov som i praksis vil kunne tillate kloning av mennesker. Biskop Reig tar i bruk nye og svært sterke ord i sin advarsel når han tegner et dystert fremtidsbilde preget av "bio-hor og geno-incest."

Denne loven vil føre til "sivilisasjonens selvmord", sier biskopen i et intervju med erkebispedømmet Madrids nyhetstjeneste "Analisis Digital".

Biskopens viktigste poeng later til å være at loven vil åpne for en forskningsetikk der mennesket blir betraktet som et middel og ikke et mål i seg selv. Biskopen er formann for de spanske biskopers underkomité for familie- og livsspørsmål.

Biskopen advarer også mot anonyme sæddonasjoner, fordi man kan risikere at døtre får barn med sine fedre. Han henstiller til alle politikere, og da spesielt katolikkene blant dem, om å kjempe mot dette lovforslaget med alle konstitusjonelle midler de måtte ha til rådighet.

CNA-Catholic News Agency (28. februar 2006)

av Webmaster publisert 28.02.2006, sist endret 28.02.2006 - 12:58