Kvinnenes Internasjonale Bønnedag den 3. mars

Norges Katolske Kvinneforbund (NKKF) ble stiftet i 1924 med det formål å styrke kontakten mellom katolske kvinner i Norge og å representere dem utad i ulike sammenhenger. Forbundet deltar blant annet i økumenisk arbeid, som for eksempel Kvinnenes Internasjonale Bønnedag og i Norsk Økumenisk Kontaktforum for Kvinner (NØKK). Gjennom NØKK er NKKF tilsluttet "Ecumenical Forum of European Christian Women." Leder for NØKK er katolikken Rønnaug Aaberg Andresen.

Den 3. mars arrangerer NØKK bønnedagsgudstjeneste for å markere Kvinnenes Internasjonale Bønnedag. Den økumeniiske gudstjenesten finner sted i Oslo Domkirke kl. 19.00.

Kvinnenes Internasjonale Bønnedag ble startet av kvinner i USA i 1887. Bakgrunnen var nøden de så blant immigranter og etterkommere av slaver. Kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles bønnedag for disse. I 1920 sendte den amerikanske komitéen et opprop til kristne kvinner over hele verden om å komme sammen til bønn første fredag i fasten. Etter noen år ble det vedtatt å benytte den første fredag i mars som bønnedag. I dag har bønnedagen (World Day of Prayer) komitéer i mer enn 170 land og regioner. Kvinnenes Internasjonale Bønnedag ønsker å knytte ulike raser og tradisjoner sammen i et tettere fellesskap, så de får økt forståelse for hverandre og bedre kan støtte hverandre gjennom bønn. Bønnedagen er en virkelig økumenisk bevegelse på grasrotplan!

Bønnedagsgudstjenesten forberedes hvert år av en komité fra ett av landene som er med i bevegelsen. I år er det kvinner fra Sør-Afrika som har gitt oss opplegget, med tema "Tegn i tiden". I 2007 står Paraguay for tur. Slik knyttes mennesker fra hele kloden sammen i en bønnebølge som starter i øst og går med solen mot vest gjennom de forskjellige tidssonene.

Kollekten som samles inn på bønnedagsarrangementene her i Norge, går til Bibelselskapet, som bruker de innsamlede midlene til et bibelprosjekt til beste for kvinner i Sør-Afrika.

Melding fra NØKK / NKKF / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. mars 2006)

av Webmaster publisert 01.03.2006, sist endret 01.03.2006 - 13:00