Paven oppfordrer unge til å lese Bibelen

Pave Benedikt XVI oppfordret den 27. februar alle verdens unge til å lese Bibelen og betoner at den henger sammen med Eukaristien.

-Elsk Guds Ord, og elsk Kirken, skriver Benedikt XVI i et budskap til den 21. katolske verdensungdomsdagen, et halvt år etter den forrige i Köln. Paven oppfordrer ungdommene til å la Bibelen være "deres kompass som visere dere den vei dere skal gå".

Den katolske verdensungdomsdagen feires annethvert år med en stor internasjonal fellesmarkering for alle verdens ungdommer. Verdensungdomsdagen 2005 ble arrangert i Köln. Annethvert år markeres dagen i de enkelte bispedømmer og menigheter. I mange land feires ungdomsdagen på palmesøndag.

Paven angir i år et tema fra Salme 119, som er en lang hyllest til Guds Ord og et uttrykk for den jødiske tradisjons sterke bånd til Guds lov: "Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys på min sti" (Sal 119:105).

Paven påpeker at ordet "dabar" på hebraisk ikke bare betyr "ord", men også "gjerning". "Gud sier det Han gjør, og gjør det Han sier," skriver paven og viser til hvordan ordet virker når presten leser innstiftelsesordene over alterets brød og vin i Eukaristifeiringen.

-Vi trenger alle å få næring av det evige livets ord og brød, og det går ikke an å skille disse fra hverandre, skriver paven.

Det er viktig at hjertet lærer seg til å lytte, betoner han videre. -Det oppnår man gjennom å uopphørlig meditere over Guds Ord og forbli rotfestet i det gjennom å hele tiden forsøke å forstå det bedre, forklarer han - og tilføyer et sitat fra 300-tallets store Bibel-forsker Hieronymus:

-Den som ikke kjenner Bibelen, kjenner ikke Kristus.

Pavens budskap til ungdommen, som innledes med ordene "Mine kjære unge venner", kan leses i sin helhet på engelsk her.

VIS - Vatican Information Service (1. mars 2006)

av Webmaster publisert 01.03.2006, sist endret 01.03.2006 - 14:46