St. Frans Xaviers 500-års jubileum nærmer seg

Den hellige Frans Xavier ble født den 7. april 1506 på slottet Xavier (nå Javier) ved Pamplona i den baskiske delen av spansk Navarra (Nord-Spania). Ikke overraskende vil 500-års dagen for denne store helgenens fødsel bli markert med et jubileum.

I denne anledning vil hans høyre arm, som betraktes som hans viktigste relikvie, bli bragt til hans fødeby Navarro i Spania.

I Navarro vil det den 3. mars finne sted en rekke arrangementer som tar sikte på å hylle en helgen som mange regner som den katolske kirkens fornemste misjonær etter Paulus. Mange misjonskongregasjoner bærer Frans Xaviers navn, og tallrike kirker og seminarer i hele verden er viet til ham.

Jesuittordenen, erkebiskopen av Pamplona og diverse spanske universiteter vil spille en sentral rolle i avholdelsen av jubileet.

Catholic News Agency (1. mars 2006)

av Webmaster publisert 01.03.2006, sist endret 01.03.2006 - 15:58