Katolikker og ortodokse bør samarbeide i arbeidet med å fremme kristne verdier, sier paven

 Se også:

Pave Benedikt XVI sier at arbeidet med å fremme kristne verdier er et særlig viktig samarbeidsområde mellom Den katolske og De ortodokse Kirker.

Paven gjorde denne observasjonen da han mottok en gruppe prester og seminarister fra Den gresk-ortodokse kirke i audiens. Den Hellige Fars gjester var studenter ved Apostoliki Diakonia, det ortodokse teologiske universitetet i Athen, og deres generaldirektør Agathangelos av Fanarion.

Forholdet mellom Den gresk-ortodokse kirke og Den Hellige Stol har forbedret seg siden pave Johannes Paul IIs besøk til Hellas i mai 2001, da han ble mottatt av erkebiskop Christodoulos av Athen og hele Hellas.

Den forpliktelse det er å fremholde Europas kristne røtter til de ideologiske grupper som de siste årene har forsøkt å fornekte dem, er et av de sentrale temaer for dialogen mellom Kirkene i Athen og Roma

I sitt budskap til de ortodokse studentene vektla paven at "gjensidig nestekjærlighet vil kunne gjøre oss sinnrike og i stand til å finne nye veier."

- Vi må ta tak i de utfordringer som truer troen, kultivere den spirituelle `humus' som har blomstret i Europa i århundrer, styrke kristne verdier, fremme fred og møtesteder, selv under de vanskeligste betingelser, sa paven.

Teologisk dialog

Særlig foreslo paven en dypere refleksjon over "de elementer i troen og det kristne liv som kan føre til målet om full kommunion i sannhet og nestekjærlighet."

Han vurderte i denne sammenhengen den offisielle teologiske dialog, som nylig er blitt fornyet mellom Den katolske kirke og De ortodokse kirker, som en stor mulighet.

Biskopen av Roma påpekte at de skritt som i løpet av de siste ca. 40 år er tatt i dialogen mellom katolikker og ortodokse, gjør at vi nå kan "se et nytt demrende håp - håpet om dagen da vi til fulle vil forstå at det å være grunnfestet i og grunnlagt av Kristi kjærlighet, betyr å finne konkrete måter å overkomme skillet på."

Denne bestrebelsen, la han til, krever "en personlig og felles omvendelse, der vi lytter til hverandre og i fellesskap ber for enhet."

ZEN - Zenit (2. mars 2006)

av Webmaster publisert 02.03.2006, sist endret 02.03.2006 - 12:52