St. Eysteins menighet i Bodø arrangerer pilegrimsreise til Roma

St. Eysteins menighet i Bodø har gjennom årene arrangert flere pilegrimsreiser. I september 2006 går turen igjen til Roma.

Teknisk arrangør for Roma-valfarten er nå Fokus Reiser.

Pilegrimsleder er p. Torbjørn Olsen, som bodde i Roma fra 1992 til 1995 (da han ble sogneprest i Bodø) i forbindelse med et studium i kanonisk rett (kirkelig juss).

Tidspunkt: 23.-30. september 2006

Pris (til/fra Bodø): Kr. 10.995.-

Program og ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til St. Eysteins menighet eller finnes på Fokus Reisers egne sider om pilegrimsturen. Her kan man også melde seg på.

Reisen er - så langt plassen rekker - åpen for alle, menighetsmedlemmer som andre, katolikker som ikke-katolikker.

Melding fra St. Eystein menighet / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (2. mars 2006)

av Webmaster publisert 02.03.2006, sist endret 02.03.2006 - 14:17