500-årsjubileet for Den hellige Frans Xavier feires

Det Katolske Kirke verden over feirer snart 500-årsdagen til den hellige Frans Xavier, som ble født den 7. april 1506 i Javier.

"Gå ut i hele verden", er mottoet fra "Javieradas" - pilegrimene i Pamplona/Javier - som feirer begivenheten 5. og 11. mars.

Den 3. mars vil helgenens høyre arm bli befordret til Navarra, den hellige Frans' fødested.

Hvert år feirer pilegrimene her den hellige Frans' fødselsdag, men i år blir den ytteligere markert på hans 500-års dag. Den hellige Frans Xavier anses som den fremste misjonær i Den katolske kirke og er vernehelgen for Navarra-regionen. På grunn av hans særstilling har man valgt nøkkelordet eller parolen "Gå ut i hele verden".

Pilegrimene vil være tilstede søndag 5. og lørdag 11. mars. På søndagen vil Eukaristien feires ved slottstårnet i Javier, der den hellige Frans ble født. Hovedcelebrant vil være erkebiskopen av Pamplona. På lørdagen avsluttes jubileet med med en stor messe.

I kjølevannet av 500-årsjubileet vil det avholdes flere feiringer/markeringer av geistlige pilegrimer i nærområdet, blant annet den 9. og 19. mars.

Den store begivenheten starter den 3. mars med ankomsten av helgenens høyre arm - som er hans viktigste relikvie. Relikvien står vanligvis utstilt Chiesa del Gesù i Roma. Herfra blir den så bragt videre til katedralen i Pamplona, der relikvien blir hyllet av erkebiskopen. Relikvien skal så så bringes videre til hans fødeby Javier og stilles ut i slottskapellet frem til den 20. april.

Neste etappe på relikviets pilegrimsrute er i Madrid og avsluttes der den 24. april, før relikvien bringes tilbake til Roma.

Den 7. april er fødselsdagen til den hellige Frans Xavier og vil bli høytidig feiret i Navarra og presedert av pavens delegat. Jesuittenes ordensgeneral vil også inngå i følget med kirkelige og sivile dignitærer. I tillegg vil det avholdes en kongress fra 27. mars til 2. april, der universiteteter fra Spania, Portugal og Japan møtes. Unge misjonærer vil også samles fra den 21. til 23. april i Navarra-regionen.

Fides / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (4. mars 2006)

av Webmaster publisert 04.03.2006, sist endret 04.03.2006 - 10:43