Prester må legge inn en hviledag, sier kardinal Danneels

Primas for den katolske kirke i Belgia, kardinal Godfried Danneels, maner landets prester til overholdelse av en ukentlig hviledag. Det dreier seg ikke kun om en rett, men også om en plikt, heter det i rundskrivet til landets katolske sjelesørgere. Dagen skal vies til bønn, studier, lesning og ro.

Prestene bør også sørge for å finne tid til bønn i sitt daglige virke slik at de åndelige kildene ikke tørker inn. Danneels innrømmer at arbeidssituasjonen for de geistlige er blitt vanskeligere etter nyorganiseringen av sjelesorgen, som har medført at prestene i en allerede hektisk hverdag ofte skal ha ansvaret for flere menigheter.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste) (4. mars 2006)

av Webmaster publisert 04.03.2006, sist endret 04.03.2006 - 11:22