Kardinal Sepe på reise gjennom krigsherjede Sudan

Prefekten for Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering (misjonskongregasjonen), kardinal Crescenzio Sepe, oppfordret verdenssamfunnet til energisk innsats for befolkingen i Sudan, spesielt for å få en slutt på situasjonen i den vestsudanske kriseregionen Darfur. På en reise gjennom det krigsherjede landet besøkte Sepe blant annet en flyktningeleir i Darfur. Etter tilbakekomsten sa prefekten for Misjonskongregasjonen følgende til Vatikanradioen:

- Før jeg reiste til Darfur, besøkte jeg området rundt Khartoum. Der lever tusener på tusener av flyktninger fra Sør-Sudan. Der rådet de samme forholdene som i Darfur. Dette inntrykket var nær ved å overvelde meg, en rå og skrekkelig realitet, på grensen til det ulevelige.

- Katolikkene er trass i all elendigheten svært engasjert og dypt troende, nærmest entusiastiske, forteller Sepe.

- Naturligvis mangler de så godt som alt. De trenger fremfor alt håp, mot og en fast tro slik at de ikke skal gå til grunne under omstendighetene.

Misjonærene, prester og hjelpeorganisasjoner er aktive, forteller Sepe. Men for at situasjonen virkelig skal forbedres må det internasjonale samfunnet kobles inn.

- Det sa jeg også til representantene for forskjellige karitative organisasjoner i min siste samtale med dem i Darfur. Dersom ikke alle samarbeider, forsømmer vi vår plikt som medmennesker, en etisk, moralsk og religiøse plikt. Det må settes i gang prosjekter som gir disse menneskene mer verdighet.

I samtale med de lokale biskoper fikk Sepe innblikk i innsatsen som gjøres i interreligiøs dialog. Det finnes mange muligheter, fremfor alt blant de moderate grupperingene. Men:

- Naturligvis finnes vanvittige utbrytergrupper, ekstremister. De kristne lider under voldshandlinger, noen ganger med døden til følge. Jeg tror at ene og alene en tålmodig dialog med dem som respekterer andres tro og overbevisning kan hjelpe menneskene i Sudan til å bygge fremtiden i fellesskap.

Radio Vaticana (4. mars 2006)

av Webmaster publisert 04.03.2006, sist endret 04.03.2006 - 11:34