Vatikanet fordømmer tvangsprostitusjon og kvinnehandel

Vatikanet kom torsdag med en skarp fordømmelse av tvangsprostitusjon og kvinnehandel. Ved den 50. sesjonen i FNs kvinnekommisjon i New York oppfordret delegasjonen fra Den Hellige Stol til virksomme lover mot seksuell utnyttelse og fordømte sexindustrien, som årlig tjener 20 milliarder kroner på kvinner og unge jenter.

Den Hellige Stol oppfordret samtidig verdenssamfunnet til større respekt for eldre kvinner og deres krav. Vatikanet anbefaler at eldreomsorgen og de lovfestede krav til denne bør rettes spesielt inn mot kvinner.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste) (6. mars 2006)

av Webmaster publisert 06.03.2006, sist endret 06.03.2006 - 13:32