Paven åpner for flere kvinner i kirkeledelsen

Pave Benedikt XVI avviser ikke muligheten for å gi kvinner flere kirkelige ledelsesoppgaver. Det er et "berettiget spørsmål" om kvinner ikke kan gis mer rom og ansvar i også i ledelsestjenesten, uttalte paven torsdag i et møte med prester fra bispedømmet Roma.

Paven sa samtidig at det ikke vil være aktuelt å gi kvinner adgang til prestetjenesten og fastslo at denne oppgaven er forbeholdt menn.

I møtet med de 800 prestene minnet pave Benedikt XVI om den "ekstraordinære innflytelsen" store kvinneskikkelser som blant andre Moder Teresa og de hellige Katarina av Siena, Birgitta og Hildegard von Bingen har hatt på kirkens liv.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste) (6. mars 2006)

av Webmaster publisert 06.03.2006, sist endret 06.03.2006 - 13:37