Militærvalfart til Lourdes 2006

Den norske delegasjonen i 2004

I 2006 blir det igjen arrangert militærvalfart til Lourdes i Syd-Frankrike, den 48. i rekken. Deltagerne fra tidligere års valfarter anbefaler den, og vi regner med at årets reise vil føye seg inn i rekken av vellykkede arrangementer.

I løpet av årene har flere hundre unge norske katolikker og en del ikke-katolske venner opplevd denne valfarten i forbønn for fred, som organiseres av katolske feltprester. Den norske deltagelsen skjer gjennom Feltprestkorpset.

TID: 15.-24. mai 2006

PRIS: Kr. 3000.- (vernepliktige) eller kr. 3500.- (andre). Resten dekkes av den katolske feltpresttjeneste i Tyskland. Reisen til/fra Oslo må du ordne selv.

Mer informasjon om valfarten kan du finne på arrangementets egne hjemmesider. Her kan du også melde deg på.


Anbefalingsbrev fra biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo:

På slutten av 1950-tallet ble det for første gang i historien arrangert en fransk-tysk militærvalfart til det lille stede Lourdes i Sør-Frankrike. Det som kunne virke som en umulighet, at to tidligere motstridende militære parter Frankrike og Tyskland, skulle kunne reise sammen som venner i fredens tjeneste, ble en underfull virkelighet.

Fra denne spede begynnelse og frem til i dag har det skjedd en hel del, både innen det militære, men også i europeisk politikk. Land som før kjempet mot hverandre eller som ikke hadde kontakt med hverandre, har nå knyttet nye vennskapsbånd. Dette har medført at den årlige militærvalfarten har utviklet seg til en viktig institusjon.

Under militærvalfarten vrimler det i Lourdes av forskjellige uniformer, bannere og språk. I nettopp dette vrimmelet opplever en sterkt det faktum som en ellers har lett for å glemme, at en tilhører en verdenskirke.

At nettopp Lourdes ble valgt som valfartssted, kommer av at Lourdes er et av de største katolske valfartssteder i vår tid. For katolikker på kontinentet er Lourdes et kjent begrep, flere tusen mennesker drar dit hver dag for å be om Marias forbønn.

Det er mitt håp og ønske at den norske kontingenten gjennom valfarten vil bli styrket i sin tro og i sitt kirkelige engasjement.

+ Bernt Eidsvig Can.Reg.
Biskop av Oslo

Melding fra arrangørene (6. mars 2006)

av Webmaster publisert 06.03.2006, sist endret 06.03.2006 - 15:33