Kaldeisk-katolsk patriark forsikrer at "ingen kristne ønsker å forlate Irak for alltid"

Den meget vanskelige situasjonen i Irak fører til at de kristne innbyggerne leter etter et tryggere sted å leve. Siden august 2004 har mellom 10.000 og 40.000 kristne irakere forlatt landet.

Den kaldeiske patriarken Emanuel III forsikrer at det ikke er tale om en splittelse i den lokale kirken, etter de siste angrepene fra selvmordsbomberne rettet mot religiøse mål. Han understreker at det arbeides uopphørlig for å unngå nye angrep.

Patriarken hevder at de som flykter gjør det som en følge av den svært alvorlige situasjonen, som åpenbart har forverret seg de siste ukene. Dette gjelder for både kristne og muslimer, men berører mest den sistnevnte gruppen. Nå maner patriarken til ro og til å ikke overdramatisere situasjonen. Han sier at mange kristne velger å forflytte seg nordover, hvor det er roligere.

Det er hovedsakelig fra Bagdad eller Basra de flykter fra. Mange har slektninger eller sine røtter fra nordområdet. Herfra kan de avvente situasjonen og komme tilbake når det blir tryggere.

Videre forklarer patriarken at det er unektelig at mange kristne reiser blant annet til Jordan, Tyrkia, USA eller Europa, der de har slektninger og kan søke beskyttelse. Han fastholder at ingen ønsker å reise ut permanent, men har et håp om å vende hjem til sitt fedreland. Derfor er det få kristne som ber om politisk asyl i vertslandene de oppholder seg i - nettopp fordi det vil føre til vanskeligheter å vende tilbake til sitt hjemland.

Patriarken er overbevist om at faren for nye angrep mot de kristne ikke er så overhengende stor og dramatisk som den er for den muslimske befolkningen.

Sett under ett, er tilstanden tragisk og berører alle irakere. Som øverste leder for de kristne, forklarer patriarken at han vil arbeide for å forsvare sin menighet og må finne en vei til fred og forsoning.

I alt er det ca. 800 000 kristne i Irak.

AsiaNews / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. mars 2006)

av Webmaster publisert 06.03.2006, sist endret 06.03.2006 - 15:49