Nytt menighetsråd i St. Magnus menighet, Lillestrøm

St. Magnus menighet i Lillestrøm avholdt i slutten av februar valg av nytt menighetsråd. Det nyvalgte rådet konstituerte seg den 5. mars og består nå av de følgende:

Giuseppe Silvio Beltramba (leder), An Van Nguyen (nestleder), Anne Cederkvist (sekretær), sr. Hedwig-Marie Hergenhahn, Louis R. Chute og Vinh Van Tran (medlemmer). Varamedlemmer er Benny Thomas og Gyørgi Sandor.

Menighetens representant i Pastoralrådet er Modesto Ocampo.

Melding fra St. Magnus menighet (6. mars 2006)

av Webmaster publisert 06.03.2006, sist endret 06.03.2006 - 17:47