Samarbeid mellom salesianerordenen og ofentlige myndigheter

Salesianerpater Peter Newbery er tilkalt for å samarbeide med de offentlige myndighetene i Hong Kong.

Til daglig arbeider p. Newbery som leder i salesianerordenens "Youth Outreach", som i lang tid har drevet arbeid med gatebarn i Kina. Nå skal han samarbeide med det offentlige og veilede ungdom gjennom "Hong Kong Education and Manpower Bureau".

Myndighetene er meget godt kjent med salesianerordenen og p. Newberys betydningsfulle arbeid og har derfor valgt ham for sin brede erfaring i å hjelpe marginalisert barn ungdom.

Arbeidsområdet vil i hovedsak dreie seg om veiledning, koordinering og igangsetting av programmene for de unge arbeidsledige, slik at de kan få meningsfylt arbeid. Stillingen er for to år.

Pater Newbery mottok i 1998 en pris fra "Chief Executive" i Hong Kong for sitt mønsterverdig engasjement i "Youth Outreach". Han mottok også en fredspris i 1999 fra "The Path to Peace Foundation". I tillegg har han utgitt en rekke bøker og artikler om ungdom og deres problemer.

av Webmaster publisert 06.03.2006, sist endret 06.03.2006 - 19:39