Paven innleder fasten

Menneskene må befris fra løgnens slaveri for å finne kjærlighet og glede, sa Benedikt XVI den første søndagen i fastetiden.

-Onsdag innledet vi fasten, og i dag feirer vi den første søndag i denne tiden av kirkeåret som stimulerer de kristnes engasjement i å forberede seg til påsken, sa paven fra sitt vindu til de tusenvis av mennesker som samlet seg på Petersplassen til søndagens middagsbønn "Angelus".

-I dag forteller Evangeliet at etter at Jesus ble døpt i Jordan, og etter at Den Hellige Ånd hadde senket seg over Ham og avslørt at Han var den utvalgte, Kristus, så trakk Han seg tilbake i 40 dager til Judas ørken, der Han overvant Satans fristelser(Mark 1, 12-13). De kristne følger sin Mester og Herre og går åndelig inn i fastens ørken for å kjempe mot de onde ånder, sammen med Ham, sa paven.

-Ørkenen er et godt bilde på menneskenes tilværelse. Andre Mosebok forteller om Israels folk, som rømte fra Egypt og valfartet i Sinais ørken i 40 år før de nådde frem til det lovede landet. Under denne lange reisen fikk jødene oppleve fristerens kraft og lumskhet, da han forsøkte å få dem til å miste trofastheten til Herren og å vende tilbake. Men samtidig lærte de seg gjennom Moses å høre på Guds røst, som kalte dem til å bli Hans hellige folk. Når vi mediterer over denne teksten, forstår vi at for å virkelig kunne leve i frihet, må vi overvinne de prøvelser som friheten selv fører med seg, fristelsen. Mennesket må befris fra slaveriet under løgn og synd for å finne tilværelsens fulle mening takket være troens lydighet, som åpner menneskene for sannheten og til å nå frem til fred, kjærlighet og glede.

-Nettopp derfor, sa Benedikt XVI, er fasten en god anledning til å se over sitt liv i stillhet, bønn og bot. Jeg og mine medarbeidere i den romerske kurie skal nå delta i den fasteretrett som i følge tradisjonen holdes her i det apostoliske palass fra søndag kveld til neste lørdag, og vi får hjelp til å bli mer bevisst fastens spesielle atmosfære. Kjære brødre og søstre, jeg ber dere støtte meg med deres bønner. Jeg lover å be Herren om at fasten for alle kristne må føre til omvendelse og til et steg nærmere hellighet.

Etter den høytidelige velsignelsen minnet Benedikt XVI om at katolske studenter i Europa og Afrika lørdag den 11. mars skal be sammen ved hjelp av radio og TV, og at mange av dem samles i Vatikanets audienshall.

- Det blir en anledning til å be om Jomfru Marias forbønn for at Evangeliet skal åpne nye veier for samarbeidet mellom folkene i Europa og Afrika, sa paven, og oppfordret de unge til å komme i store skarer.

Til slutt hilste Benedikt XVI på grupper fra ulike land, blant annet enn gruppe fra Trondheim Katerdralskole!

Radio Vaticana (6. mars 2006)

av Webmaster publisert 06.03.2006, sist endret 06.03.2006 - 20:06