Pave Benedikt XVI med appell mot rasisme og diskriminering på fotballkamp

I forbindelse med en vennskapskamp mellom Italia og Tyskland den 2. mars, ble et budskap fra pave Benedikt XVI lest for de fremmøtte på fotballstadioen i Firenze. Budskapet var en innstendig appell om å motarbeide all form for diskriminering og rasisme. Appellen ble formidlet før kampen av biskop Claudio Magnano, og inneholdt blant annet en bønn om at hele fotballverdenen alltid må fremme "respekten" og "dialogen". Det italienske og tyske fotballforbundet ga til kjenne at de ønsket å imøtekomme appellen og at de vil være med på å bekjempe all rasisme med nulltoleranse.

Radio Vaticana / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. mars 2006)

av Webmaster publisert 07.03.2006, sist endret 07.03.2006 - 10:39