Stilling ledig på St. Sunniva skole

St. Sunniva skole er en kristen, katolsk friskole beliggende i Akersveien 4 i Oslo. Skolen har ca 535 elever fra 1. til 10. trinn. Ca 60% av elevmassen har minoritets­språklig bak­grunn. Ca halvparten av elevene er katolikker.

Skoleåret 2006/07 trenger skolen en dyktig allmenlærer som kan undervise på barnetrinnet, særlig småskoletrinnet.

Under ellers like forhold vil en katolsk søker bli foretrukket, men skolen er interessert i alle som kan arbeide lojalt innenfor vår skoles verdigrunnlag. Menn oppfordres til å søke.

Er du interessert kan du få flere opplysninger av rektor Geir Erik Moen, telefon 23 29 25 00.

Søknad med CV og kopier av vitnemål/attester sendes: St Sunniva skole, Akersveien 4, 0177 Oslo.

Søknadsfrist: fredag 7. april 2006.

Stillingsannonse fra St. Sunniva skole gm/brm/mt (7. mars 2006)

av Webmaster publisert 07.03.2006, sist endret 07.03.2006 - 14:41