Må forsvare den katolske troen

I en artikkel som nylig ble publisert i den spanske avisen La Razon, gir den berømte italianske forfatteren Vittorio Messori - som blant annet er kjent som medforfatter av pave Johannes Paul IIs bok "Over håpets terskel" (1994) - uttrykk for at han er overbevist om at katolisismen i dag mer enn noensinne trenger å sammenligne seg med organisasjonen "Anti-defamation-League" (organisasjonen som forsvarer jødiske interesser).

Messori fremholder at en rekke av de angrep som rettes mot katolikker i økende omfang i ulike medier ofte blir stående ubesvart på grunn av manglende kunnskap og innsikt, og endatil på grunn av ren desinformasjon om hva som er katolske sannheter.

Den italienske journalisten skriver at de anstrengelser som er blitt gjort for å imøtegå disse falske påstandene i mediene har vært isolerte og lite koordinerte. Derfor foreslår han å etablere en organisasjon som kan være i stand til kjapt å informere og imøtegå punkt for punkt de urimelige anklager som fremesettes av enøyde mennesker og som de bombarderer oss med hver dag i mediene.

- Hvorfor er det bare Kirken og hennes historie som det kan bli snakket nedsettende om uten å stå til ansvar for det? Det er ingen mangel på kabable personligheter i Kirken som kan klargjøre, forklare og motbevise falske påstander, hevder Messori.

Messori presiserer at hans intensjon ikke er å legge restriksjoner på ytringsfriheten, men at han har "null toleranse overfor løgner, bevisst feilaktige fremstilllinger og sågar helt åpenbare feil."

- Vi må imøtegå disse falske historiefremstillingene overfor en opinion som tar alt for god fisk, sier han til den spanske avisen La Razon.

Catholic News Agency / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. mars 2006)

av Webmaster publisert 08.03.2006, sist endret 08.03.2006 - 10:55