Den amerikanske bispekonferanse ber Kongressen om å ikke glemme de fattige

Presidenten i den amerikanske bispekonferansem ber Kongressen om å prioritere de fattige når de nå er i ferd med å sette opp et nytt budsjett.

I et brev til medlemmene av "U.S. House and Senate Budget Committee" datert den 3. mars, sier biskop William Skylstad:

"Jeg ber dere nok en gang innstendig om å gi prioritert oppmerksomhet til de fattiges og de sårbares behov, både i vårt eget land og i andre deler av verden."

"Budsjettbestemmelsene handler ikke bare om økonomiske politikk, men også om moralske valg," skriver han videre.

"Når vi definerer nasjonale prioriteringer, burde Kongressen inngå en genuin tverrpolitisk forpliktelse, med fokus på det felles beste, og da særlig de fattige og sårbares essensielle behov," hevder biskopen og fortsetter med å oppfordre kongressen til å bidra så mye som mulig innenfor budsjettets rammer til de fond og programmer i USA som hjelper fattige familier og sårbare barn.

ZEN - Zenit (8. mars 2006)

av Webmaster publisert 08.03.2006, sist endret 08.03.2006 - 12:55