Utnevnelse av kirkelige assistenter

Biskop Gerhard Goebel MSF av Tromsø har utnevnt Lillian Thorstensen Lindberg, Napoleon Valderama og Søren H. Clausen til kirkelige assistenter i Den Hellige Ånds menighet for å feire ordets gudstjeneste og dele ut kommunion.

Det gies fullmakt i to år fra 2. mars 2006.

Fullmakten er undertegnet av biskop Gerhard Goebel, Tromsø.

Melding fra Den Hellige Ånds menighet (8. mars 2006)

av Webmaster publisert 08.03.2006, sist endret 08.03.2006 - 12:56