Over 100 prester mistenkt for pedofili siden 1940

Over 100 katolske prester i Dublin-området er mistenkt for å ha misbrukt flere hundre barn de siste 66 årene.

Ifølge en rapport fra Dublin erkebispedømme kan minst 350 barn ha blitt utsatt for overgrep i dette området siden 1940, skriver BBC på sine nettsider.

Rapporten ble offentliggjort i går og er også lagt ut på erkebispedømmets egne nettsider.

Tallene er kommet fram etter en gjennomgang av de personlige arkivmappene til samtlige prester som har jobbet i erkebispedømmet etter 1940. Så langt er 32 prester blitt stevnet med krav om erstatning av 105 ofre, ifølge rapporten.

I fjor kom det fram at 21 prester er anklaget for over 100 tilfeller av overgrep i et mindre bispedømme i Wexford.

Den irske regjeringen nedsetter senere denne måneden en kommisjon som skal granske hvordan anklagene om overgrep er blitt håndtert.

Med NTB som kilde er denne nyheten gjengitt i flere norske aviser og nettredaksjoner.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) / NTB (9. mars 2006)

av Webmaster publisert 09.03.2006, sist endret 09.03.2006 - 16:36