Paven fordømmer utbyttingen av Afrika

Stormaktene fortsetter utbyttingen av Afrika, og mange konflikter på kontinentet ville vært unngått om stormaktene hadde avstått fra å blande seg i inn. Dette sa paven under et møte med lokale geistlige sist lørdag.

Paven tok også for seg de historiske årsakene til Afrikas problemer, og viste da spesielt til kolonimaktenes vilkårlige grenseinndeling som ikke tok hensyn til den etniske sammensettingen i de områdene som ble forsøkt gjort til moderne nasjonalstater over natten.

Paven uttrykte håp om at kristendommen vil spille en avgjørende rolle i bestrebelsene med å bringe fred til kontinentet.

Independent Catholic News, 6. mars 2006 (10. mars 2006)

av Webmaster publisert 10.03.2006, sist endret 10.03.2006 - 11:04