-Mennesket har mistet all sin verdi i Guatemala

I Guatemala har menneskelivet mistet all sin verdi, hevder erkebiskopen av Guatemala City, kardinal Rodolfo Quezada Toruño, i et hyrdebrev i anledning faste- og påsketiden 2006. Der uttaler han at kulturen i landet er preget av at det utøves vold mot både menneskerettigheter og moralske normer. Alt dette underminerer menneskets verdi.

Kardinalen og erkebiskopen gir i hyrdebrevet uttrykk for følgende formaning:

- La fasten bli tiden som overskygger en tilværelse preget av vold og fornedring av menneskeverdet som følge av undergravning av menneskerettigheter og moralske normer for menneskene i Guatemala.

Han fremholder at fasten i så måte er en god anledning for å høre Gud kalle til litt hvile og refleksjon.

I hyrdebrevet påpeker kardinal Rodolfo Quezada Toruño at store deler av befolkningen i dette latin-amerikanske landet lider under undertrykkelse, dårlig helse, hunger, ensomhet og eksklusjon. Kardinalen understreker at det er nødvendig å gjenreise forståelse for menneskets verdighet ved at hvert enkelt individ blir garantert respekt for grunnleggende rettigheter, og at dette ikke bare skal gjelde for et privilegert mindretall.

Kardinalen avslutter brevet med en oppfordring om å la fasten bli «en anledning til å spre og vitne om kjærlighetens evangelium, fordi den kallelse som ligger i kjærligheten er selve hjertet i all evangelisering.»

Fides (14. mars 2006)

av Webmaster publisert 14.03.2006, sist endret 14.03.2006 - 10:09