Katolske politikeres samvittighet må korrespondere med kirkens moral-tenkning

Som respons på en uttalelse som nylig er kommet fra katolske representanter i Representantenes Hus i Washington i USA, har tre ledere av Den amerikanske bispekonferansen meget bestemt erklært at katolske politikeres samvittighet må korrespondere med fundamentale moralske prinsipper når de voterer over slike spørsmål, «inkludert kirkens opposisjon til abort».

«Som medlemmer av kirken er alle katolikker forpliktet til å bringe sin samvittighet i overenstemmelse med kirkens moralske tenkning», heter det i uttalelsen fra biskopene.

Uttalelsen

"Statement on Responsibilities of Catholics in Public Life," ("Katolikkers ansvar i det offentlige liv"), karakteriserer abort som «en alvorlig utøvelse av vold mot den mest fundamentale av alle menneskerettigheter - retten til liv». Denne uttalelsen ble 10. mars signert av kardinal William H. Keeler, Baltimore, leder for USCCB-komiteen for Ja til livet-aktiviteter, kardinal Tehodore E. McCarrick av Washington, lederen for spesialkomiteen av katolske biskoper og katolske politikere, og biskop Nicholas DiMarzio, Brooklyn, New York, formann for komiteen om innenriksspørsmål.

I en uttalelse 23. februar erkjenner 55 av 73 katolske demokrater i Representantenes Hus med basis i Kirkens tenkning om menneskeverdet at abort er et fenomen som er uønsket. De forplikter seg til å støtte alternativer til abort, som for eksempel adopsjon, tiltak for å bedre barns helse og leveforhold, og «en politikk som oppmuntrer til moderlig og faderlig ansvar». De sier at de «søker kirkens veiledning» i disse spørsmålene, men at de også tror på det «kirkens øverste ledelse sier om samvittighet». Noen av disse politikerne er sterkt overbeviste Ja til livet-folk, mens andre støtter at abort skal være lovlig.

Catholic News Service (16. mars 2006)

av Webmaster publisert 16.03.2006, sist endret 16.03.2006 - 11:50