Nyorganisering av mediearbeidet ønskelig

Erkebiskop og pavelig seremonimester Piero Marini tar til orde for en reorganisering av mediearbeidet i Vatikanet. I et møte med direktører og sjefredaktører fra tyske fjernsynskanaler uttalte Marini at det gjør arbeidssituasjonen vanskeligere for journalistene at de i Vatikanet må forholde seg til flere ulike myndigheter med til dels overlappende ansvarsområder.

Marini krevde samtidig at fjernsynsmediene må utvise mer respekt for liturgien under pavemessene. Mediene står i følge erkebiskopen i fare for å fremstille pavemessene kun som underholdning. Han fremhevet det nødvendige i å ta hensyn til liturgiens symbolikk i tillegg til det audiovisuelle.

Til tross for enkelte innvendinger, mente Marini at fjernsynsoverføringene ved paveskiftet i 2005 stort sett klarte å balansere mellom de to hensynene og sette liturgien i sentrum.

Kathpress (17. mars 2006)

av Webmaster publisert 17.03.2006, sist endret 17.03.2006 - 10:38